Møns Klint som er 7 km lang, strækker sig fra Møns fyr i syd til Liselund slotspark nord, og er med sin højde på op til 128 meter over havets overflade Danmarks højeste klint. Møns Klints udseende ændres stadigt som følge af nedbrydning. Man kan normalt følge klinten til fods i hele dens udstrækning langs kysten, selv om skred lejlighedsvis skaber naturlige forhindringer.

Møns Klint består af op til hundrede meter høje kridtaflejringer, der blev dannet i slutningen af kridttiden for ca. 75 millioner år siden. Kridtet kaldes også skrivekridt pga. dets anvendelsesmuligheder. I løbet af de istider der har præget det danske landskab de sidste 100.000 år har gletsjere skubbet disse kridtlag op af havet, så de til sidst dannede de høje klinter ved Møn.

I kridtlaget, hovedsageligt det hårde frem for skrivekridtet, er det muligt at finde utroligt mange efterladenskaber fra forhistoriske mindre havdyr. Man kan overalt på stranden finde forstenede rygskjold fra blæksprutter og pigge fra søpindsvin. Det er også ret let at finde forsteninger af muslinger, østers og andre skaldyr.

På det høje område omkring Møns Klint "Høje Møn” er der 18 forskellige orkideer. De findes fortrinsvist på overdrevene Høvblege og Jydelejet samt i Klinteskoven

I 2001 kom vandrefalken som ynglefugl tilbage til Møns Klint, hvor den har ynglet siden.

  • Dronning Stolen

  • Danmarks Længste Trappe

  • Vandrefalken